Oct 26, 2005

[22 RamadHan 1426 H]

MAse berlalu Begitu pANtas, KEasyikan kita MElayan KErenah dunia memBUAtkan KIta TErleka SEketika MengenAi Arah tujuan Hidup Kita..
10 malam Terakhir RAmadhan.. Malam Yang dinantikan BAgi SEmua umat ISlam yang BEriman DENgan-Nya. MAlam yang dijanjikan Tuhan untuk umat islam dengan segala keberkatan, pengampunan dan Kesejahteraan DUNIa dan Akhirat.. itulah MAlam LAilatul Qadar!
FIRman ALlah SWt yang maksudnya:
“Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (al-Quran) pada malam kemuliaan.Tahukah kamu apa malam kemuliaan itu?Malam kemuliaan itu lebih dari seribu bulan.” (al-Qadr ayat 1-3)
Ertinya amalan perbuatan pada malam ini lebih baik daripada amalan seribu bulan yang dikerjakan tidak pada malam lailatulqadar. Waktu lailatulqadar adalah pada 10 malam yang terakhir Ramadan. Hal ini berdasarkan pada hadis Rasulullah saw di mana baginda bersabda yang bermaksud: “Lailatulqadar itu berada pada 10 malam yang terakhir Ramadan”. – (HR. Ahmad, Bukhari dan Abu Daud).
Semoga DEngan MAlam Lailatulqadar Ini, kita memperoleh syafaat daripadanya.. BERmohonlah supaya Hala Tuju Hidup kita SEntiasa dipayungi Keberkatan DAn kereDhaan SERta DIbimBIngi dengan Kebenarannya..

MAKLUMan

MAlam niE dijemput BAgi merEka yang MAmpu Hadir Ke majLIs Berbuka PUasa Di masjID BUkit TAngga, SINTok kedah. MAjlis Ini DIanjurkan Oleh KOlej TNB (kolej aku dah..,) BErsama PIHak HQ TNB dengan Kerjasama AJK MAsjid Tersebut.. SEDikit Sumbangan yang diberikan oleh PIHak HQ TNB diharap dapat membantu sedikit sebanyak penTAdbiran dan perlaksanaan xtvt masjid tersebut sepanjang bulan ramadahaN ini. SEmoga segala UsaHA yang dilakukan MEndapat keberkatan dan keredhaan DAri-Nya.


ARIOUS AMIGOS!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...